حسابداری صنعتی چیست ؟

حسابداری صنعتی چیست ؟ ، از محبوب ترین و خاص ترین و پیچیده ترین شاخه های حسابداری ، حسابداری صنعتی است . حسابداری صنعتی به قسمت کنترل بودجه ، به دست آوری هزینه های استاندارد ، مشخص نمودن هزینه های واقعی ، حساب هزینه ها در مراحل تولید و... ربط داده می شود .

چالش های فناوری اطلاعات و لزوم تغییر نقش حسابداری به سیستم اطلاعاتی

چالش های فناوری اطلاعات و لزوم تغییر نقش حسابداری به سیستم اطلاعاتی ، ضعف در نظام اطلاعاتی حسابداری باعث می شود تا اطلاعات به هنگام و صحیح در اختیار استفاده کنندگان قرار نگیرد و در نتیجه زیان های جبران ناپذیری به آنان وارد شود. حسابداری را نوعی سیستم اطلاعاتی تعریف می کنند که کار آن پردازش داده های خام و تبدیل آن ها به اطلاعات قابل درک است.

تفریغ بودجه و پاسخگویی مالی دولت

تفریغ بودجه و پاسخگویی مالی دولت ، پاسخگویی مالی به این معناست که مسؤلان و صاحبان قدرت به این سؤال ها پاسخ دهند: بودجه را کجا خرج کرده اند؟با انجام هزینه ها و اعمال مقررات چه عملکرد ها و نتایجی به دست آورده اند و این نتایج چه منافعی برای مردم و اقتصاد کلان ایجاد کرده است ؟ پاسخ نادرست و ناقص به این سوال ها، به معنای تضیع حقوق عمومی است و می تواند جرم باشد

تهیه گزارشات مدیریتی

تهیه گزارشات مدیریتی ، گزارش های مدیریتی اگر به درستی تنظیم گردند می توانند به تصمیم گیری بهتر و سریع تر مدیران کسب و کار کمک نموده و آن ها را به سمت پیش برد اهدئاف هدایت کند. استفاده از آمار مقایسه ای در تهیه گزارشات مدیریتی دارای اهیمت می باشد. گزارش ها، پایه بیشتر تصمیمات مدیران و مسؤلان شرکت ها و سازمان ها است.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، برخلاف روش های سنتی، هزینه یابی، ABC در سیستم های تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. برای این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید که عبارتند از : هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه های مربوط به تنوع محصولات را در ساختار هزینه های محصول در نظر می گیرد. این ویژگی های برتر باعث شده است