حسابداری صنعتی چیست ؟ ، از محبوب ترین و خاص ترین و پیچیده ترین شاخه های حسابداری ، حسابداری صنعتی است . حسابداری صنعتی به قسمت کنترل بودجه ، به دست آوری هزینه های استاندارد ، مشخص نمودن هزینه های واقعی ، حساب هزینه ها در مراحل تولید و... ربط داده می شود .

در واقعیت حسابداری صنعتی به مدیران شرکت در کارهایی همانند برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر فعالیت ها کمک می نماید .
با به کار بردن از حسابداری صنعتی سرمایه داران و یا مدیران میزان بهای تولیدات را حساب می کنند و هزینه های مواد اولیه ، دستمزد ها و دیگرهزینه ها را کنترل می نمایند . به همین منظور باید گزارش های کامل و دقیقی به دست مدیران برسد تا بتوانند در تصمیم گیری ها در افزایش تولید به مشکل برنخورند . برای مثال فرض کنید اگر مدیران تصمیم بگیرند مدل محصول را تغییر دهند و یا تولید را افزایش دهند ، باید از کلیه ی هزینه ها اطلاعات کاملی داشته باشند . 
همینطورباید در زمینه اجاره و یا خرید ماشین آلات که کدام مناسب است و یا حتی بهتر است حقوق کارمندان را بیشتر نماید و یا تعداد آن ها را کم یا زیا کند نیز تصمیم بگیرد که حسابداری صنعتی وظیفه ی کلیه ی این تصمیم گیری های مهم را برعهده دارد .


کاربرد حسابداری صنعتی چیست ؟

 

حسابداری صنعتی تنها به کارگاه های تولیدی خیلی بزرگ و یا به کارخانه ها مربوط نمی شود . البته از حسابداری صنعتی و سایر موسسات هم از این حسابداری بهره می برند . البته شاخص ترین کاربرد حسابداری صنعتی در جهت کارخانجات و صنایع تولیدی بزرگ می باشد .

امروزه در بانک ها ، شرکت های بیمه ، عمده فروشی ها ، بیمارستان ها ، شرکت های حمل و نقل و... به منظور کارایی بیشتر از حسابداری صنعتی استفاده می کنند . به عنوان مثال در بیمارستان کنترل هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار توسط حسابداری صنعتی انجام می شود ، هم چنین در شرکت های حمل و نقل محاسبه و تعیین هزینه های حمل یک کیلو کالا یا یک نفر مسافر با استفاده ای حسابداری صنعتی قابل انجام است .


وظایف حسابداری صنعتی چیست ؟

 

کسانی که قصد دارند در رشته حسابداری صنعتی مشغول به کار شوند باید در رابطه با وظایف ذکر شده اطلاعات لازم را داشته باشند :

* یاری و مشارکت در ایجاد و اجرای برنامه ها و بودجه ها

* برای یک دوره حسابداری تعیین هزینه ها و سود

* انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روش های موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی

* تعیین ارزش موجودیها به منظور هزینه یابی و قیمت گذاری

* آشنایی با تشکیلات سازمان واحد تجاری

* طبقه بندی هزینه ها

* نگهـداری و کنترل حساب های انبار و صدوراسناد مربوطه

* توانایی طرح و تنظیم فرم های حسابداری صنعتی

* توانایی محاسبه قیمت تمام شده

* ارزیابی ، برنامه ریزی ، تهیه اطلاعات و آمار و تهیه گزارش مربوط به اموال ودارایی های ثابت شرکت و اموال و دارایی های اسقاط و از رده خارج یا مازاد بر نیاز شرکت

* آشنایی با تعریف مدیریت و فرآیند های آن

* شناسایی اصول محاسبه قیمت تمام شده

* شناسایی و صورت برداری و نگهداری و طبقه بندی کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت و نصب برچسب شماره اموال ازطریق جمعداری اموال و ثبت در سیستم کامپیوتری یا دفتر اموال و ارائه اطلاعات به حسابداری جهت ثبت و صدور سند حسابداری و بازرسی و کنترل اموال و دارایی های موجود درشرکت و واحدهای تابعه ، از طریق کنترل های مقطعی به منظور اطمینان از صحت سیستم نگهـداری اموال است .