حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی، شاخه ای از علم حسابداری می باشد که قادر است هزینه های تولید محصول را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرده و گزارشات را به حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ارائه دهد.

این نوع حسابداری اطلاعات محاسبه بهای تمام شده محصولات و یا خدمات و همچنین ارائه شیوه های تقلیل بهای تمام شده تولید را از طریق تجزیه و تحلیل گزارشات را بر عهده می گیرد.

اهداف حسابداری صنعتی


- بهای تمام شده به منظور اندازه گیری درآمد و ارزیابی موجودی ها
- ارائه گزارشات کنترلی، گزارشات عملیات موسسه که باید در اختیار مدیران قرار بگیرد.
- ارائه اطلاعت به منظور برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات
- ارائه راهکارهای بهینه برای پیشبرد نیازهای اقتصادی
اصولا حسابداری صنعتی با بکارگیری روش ها و شیوه های مخصوص، قادر است مدیریت را به منظور برنامه ریزی و ارزیابی عملیات یاری رساند. این شاخه از حسابداری، مدیران را در گردآوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه های تولیدی یاری می رساند. این شیوه به مدیران این توانایی را می دهد که به منظور افزایش تولید با بهینه سازی و گسترش تاسیسات و ماشین آلات تصمیمات درستی را اتخاذ نماید. در ضمن در مواقع نامناسب به مدیر در جهت کاهش تولید برای ضرر و زیان کمتر کمک خواهد کرد.


اصول پایه حسابداری صنعتی


- حسابداری هرینه های آشکار و پنهان
- حسابداری هزینه های غیر مستقیم و سربا کارخانه
- حسابداری هزینه های گذشته و یا پیش بینی هزینه های آینده
- حسابداری هزینه ها بر اساس چرخه محصولات و یا کالاها


نتیجه پایانی:


حسابداری صنعتی تفکیک درآمد و هزینه و محاسبات سود و زیان را بر عهده دارد. حسابداری صنعتی سبب کاهش هزینه ها با توجه به عناصر تشکیل دهنده یک محصول می پردازد و می تواند اطلاعات روشنی از هزینه های هر مرحله از تولید یک محصول را به درستی تعیین کند.