هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، برخلاف روش های سنتی، هزینه یابی، ABC در سیستم های تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. برای این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید که عبارتند از : هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه های مربوط به تنوع محصولات را در ساختار هزینه های محصول در نظر می گیرد. این ویژگی های برتر باعث شده است

در ادامه خواهید خواند هزینه یابی بر مبنای فعالیت

نکاتی درباره حسابداری دولتی

نکاتی درباره حسابداری دولتی ، در این نوع حسابداری، کلیه اطلاعات مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای اتخاذ تصمیم درست و کنترل بودجه، جمع آوری، طبقه بندی و گزارش می شوند

در ادامه خواهید خواند نکاتی درباره حسابداری دولتی

حسابداری عمومی

حسابداری عمومی، این نوع حسابداری به منظور بررسی اسناد مالی، گزارشات و مشاوره و افشای اطلاعات سر و کار دارد.

در ادامه بخوانید حسابداری عمومی

حسابداری کارگاه تولیدی

حسابداری کارگاه تولیدی، از این نوع حسابداری برای ازریابی موجودی و هزینه کالاهای فروخته شده استفاده می شود، این نوع حسابداری با تجزیه و تحلیل گزارش ها و ارزیابی آنها، شیوه های کاهش بهای تمام شده تولید را بیان می نماید. در واقع این نوع حسابداری ابزاری مهم در اختیار مدیران سازمان ها می باشد که آنها را در برنامه ریزی و کنترل نتایج فعالیت ها راهنمایی می نماید.


اهمیت حسابداری بهای تمام شده


مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، قادر به محاسبه بهای تمام شده تولیدات خواهند بود و می توانند بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه ها کنترل داشته باشند. چنانچه مدیران از هزینه ها اطلاعی نداشته باشند نمی توانند در جهت افزایش تولید و یا کاهش آن تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند. بر اساس اطلاعات حسابداری بهای تمام شده، می توان تصمیم به افزایش حقوق پرسنل، تعویض و یا خرید ماشین الات جدید، گرفت.


مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در کارگاه های تولیدی


در حسابداری مالی، تهیه گزارشات مالی، سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد و غیره انجام می شود اما در حسابداری بهای تمام شده، مقدار مصرف مواد، میزان تولید، ساعات کار و سایر هزینه های تولید ارائه می شود. حسابداری مالی و حسابداری بهای تمامی شده هر دو تحت نظر مدیریت قرار می گیرد. به عبارتی دیگر این دو مقوله بازوهای مدیریت به شمار می روند. حسابداری بهای تمام شده گزارشاتی را براساس جزئیات تولید و سایر عوامل هزینه، ارائه می دهد، و به دلیل اینکه سعی در تعیین بهای تمام شده تولید دارد، به آن حسابداری بهای تمام شده اطلاق می شود.


نتیجه پایانی


در کارگاه های تولیدی به منظور ارزیابی و بررسی نتایج تولید لازم است هر دو حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده توسط حسابداران و مدیران مالی، ارائه شود تا بر اساس آن، تصمیمات لازم اجرا شود.

 

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی، شاخه ای از علم حسابداری می باشد که قادر است هزینه های تولید محصول را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرده و گزارشات را به حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ارائه دهد.

در ادامه بخوانید حسابداری صنعتی